Preskúmajte vybranú oblasť, zistite slabé, silné stránky, posúďte vaše možnosti, nájdite spojencov, informátorov... Položte si základné otázky a hľadajte na ne odpovede.
 1. V akej sfére sa nachádza? Verejnej, súkromnej alebo na pomedzí oboch?

  Je dôležité uvedomiť si, v akej sfére sa oblasť záujmu nachádza a aké dôsledky z toho zaradenia vyplývajú. Inými slovami: Vzťahuje sa na oblasť slobodný prístup k informáciám, ak áno, do akej miery?

  Ak sa oblasť (otázka) vášho záujmu nachádza plne vo verejnej sfére (napr. činnosť parlamentu, míňanie peňazí daňových poplatníkov) budete mať ústavou garantovaný prístup k rozsiahlym verejne prístupným informáciám, ktoré vám uľahčia prácu. Ak predmet vášho záujmu zasahuje čiastočne do privátnej sféry (napr. činnosť politických strán, súkromných firiem...) budete mať prístup k verejným zdrojom obmedzený a spôsob monitoringu budete musieť dopĺňať inými metódami. Ak je oblasť vášho záujmu zahalená tajomstvom či už cez právo na súkromie alebo napríklad ochranou trestného konania, prípadne štátneho tajomstva môžu výskumné metódy miestami pripomínať detektívnu kanceláriu, resp. s niektorými informáciami nebudete môcť pracovať, lebo zákon to zakazuje.

 2. Aké zákony, predpisy, medzinárodné dohovory oblasť regulujú?

  Mnohokrát si stačí pozrieť zopár stránok na webe, aby sa watchdoger dopracoval k základným predpisom. Informácie o príslušnej legislatíve sa môžete dozvedieť od aktivistov, ktorí už pracujú v danej oblasti. Ak sa vôbec neviete zorientovať, riešením (posledným) môže byť mailová otázka mimovládnej organizácii, ktorá sa venuje právu.
Zákony a predpisy si prečítajte a snažte sa ich čo najhlbšie pochopiť. Je veľmi dôležité vedieť sa čo najlepšie samostatne orientovať sa aspoň v základných predpisoch. Túto schopnosť nenahradí ani možnosť častej konzultácie s právnikom.

 3. Venuje sa tejto oblasti niekto na Slovensku? V zahraničí?

  Môže ísť napríklad o médiá, konkrétnych novinárov, domáce a zahraničné inštitúcie, expertov, mimovládne organizácie. Títo všetci môžu byť vaši prirodzení spojenci, ktorí vám môžu poradiť, ale môžu s vami aj priamo spolupracovať.

 4. Čo bolo už o mojej oblasti (otázke) publikované?

  Prehľad o tom, čo bolo v oblasti urobené môže byť veľmi dobrým vodítkom pri rozhodovaní, akým smerom sa uberať. Mnoho projektov sa viaže iba na konkrétnu lokalitu - ak niečo úspešne fungovalo v Michalovciach, či v Čadci, môžete to urobiť u seba doma. Ak sa vám podarí skontaktovať s aktivistami z pôvodného projektu, môžete využiť ich skúsenosti.
Mnohé publikované veci, neboli "dotiahnuté" - môže to byť výzvou práve pre vás.
Okrem získania prehľadu, z publikovaných materiálov často získate aj mená ľudí, ktorí sa témou zaoberajú (či už ako novinári, alebo odborníci), čo môžete využiť.

 5. Čo chcem, aby bolo cieľom mojej práce? Vidím svoju misiu v poukazovaní na zlyhania, chyby, nedostatky? Chcem zlepšiť legislatívu? Chcem dosiahnuť nápravu stavu?

  Dôležitá otázka. Bez jasnej odpovede je ťažko sústrediť snaženie. Je dôležité vyjasniť si, čo má byť jadrom práce, a na čo sily, či kvalifikácia nestačia. Odpoveď na túto otázku často prináša jasno aj v tom, akých partnerov, či spolupracovníkov je vhodné hľadať.