Život každého z nás je ovplyvňovaný pravidlami, ktoré určujú, čo kto smie a nesmie. Ak chcete zmeniť niektoré z týchto pravidiel, je dôležité zistiť, kto takúto zmenu môže urobiť. Niektoré pravidlá, príkazy, zákazy vykonáva niekto (úradník, policajt, riaditeľ školy,...), ale niekto iný mu určil, že to môže a má robiť. Aj oni sú totiž viazanými určitými pravidlami. V niektorých prípadoch môže zmenu urobiť samotný úradník, policajt, riaditeľ, v niektorých prípadoch to nemôže urobiť bez rozhodnutia nadriadeného a v mnohých prípadoch je zmena možná, len ak o tom rozhodne starosta obce, väčšina obecných poslancov, minister, vláda alebo parlament.

Keď už vieme, kto môže zmenu urobiť, je dôležité mať predstavu o zmene a jej dôsledkoch - o tom, či stačí pravidlo zrušiť, či ho treba zmeniť a ako by malo znieť, čo všetko by takáto zmena mohla ovplyvniť, koľko by to stálo a podobne.

Väčšina zmien sa neudeje sama od seba. Tí čo majú právomoc zmeniť konkrétne pravidlo musia mať aj záujem na takejto zmene. Musí byť pre nich prínosom (nové pravidlo prináša prospech všetkým), alebo k takejto zmene musia byť „donútení“ (radšej prijmú nové pravidlo, ako by mali pravidelne čítať v médiách, že bránia pozitívnej zmene alebo ak by tým stratili hlasy vo voľbách). Vo veľa prípadoch na zmenu je potrebný určitý tlak. Ak sa rozhodnete vyvíjať tlak na zmenu pravidiel, tak tu je niekoľko spôsobov, ktoré by sa dali využiť buď samostatne alebo ich kombináciou.

  • Priamo ponúknuť zmenu - dohodnúť si stretnutie s niekým, kto je zodpovedný za takúto oblasť na úrade alebo ministerstve, s poslancami, ktorí sa týmto témam venujú v obecnom zastupiteľstve alebo parlamente a priniesť návrhy alebo nápady ako by mohla vyzerať zmena pravidiel a snažiť sa presvedčiť o užitočnosti takejto zmeny. Nezabudnite pri tom na to, aby ste oslovili práve tých, ktorí môžu pravidlo zmeniť (bolo zbytočné snažiť sa presviedčať policajta, aby sa zrušil zákaz jazdiť na bicykli po lesných cestách apod.)
  • Získať pre váš návrh ďalších – každá zmena sa vždy ľahšie presadí, ak na ňu nie sme sami. Ak tento problém je dôležitý pre jedného, je pravdepodobné, že tento problém je dôležitý pre mnohých. Môžete spraviť petíciu, založiť si občianske združenie, nájsť organizácie, ktoré sa venujú podobným veciam a požiadať ich o pomoc a podobne.
  • Ukázať, že súčasné pravidlá nie sú dobré – veľmi účinné býva ukázať na konkrétnych prípadoch, ktoré sa pri súčasných pravidlách dejú, prečo je potrebná zmena, čo by sa nestalo, ak by sa zmenili pravidlá.
  • Vzbudiť záujem aj u tých, ktorých sa to priamo netýka – jednoducho spraviť z toho tému, o ktorej sa hovorí – písať blogy, ponúkať tému médiám, využívať facebook, hovoriť o tejto téme medzi blízkymi. Veľká a veľmi dôležitá súčasť je už len upozorniť na oblasť (ak nechcete, aby vám vyrúbali konkrétny jeden javor pred domom, veľmi dôležité sú akékoľvek diskusie o zeleni v mestách, o priestore pre mladých,...)