Malý pes

Infozákon

Strážne psy veľmi rady do všetkého strkajú ňufák a sú dychtiví po informáciách. Ja nie som výnimkou a aj preto som rád, že od roku 2000 máme na Slovensku k dispozícii veľmi silný nástroj – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon umožňuje, aby sme si od verejných inštitúcií žiadali v podstate všetko, čo nie je tajné. Je veľmi dôležitým nástrojom práce nielen pre watchdogerov, ale aj novinárov. Treba sa ho len naučiť dobre využívať.

Aliancia Fair-play sa vďaka zákonu dostala ku konkrétnym zmluvám, faktúram, ponukám vo verejnom obstarávaní a odhalili mnoho prípadov porušenie zákona, či dobrých mravov.

Viac o možnostiach využiť infozákon...