Malý pes Vypátrať zaujímavé zistenia je žiaľ vždy iba polovicou úspechu. Ak o vypátraných skutočnostiach vieme iba my, pravdepodobne sa nám nepodarí vyvolať dostatočný tlak verejnosti na to, aby sa veci začali riešiť. Preto je veľmi dôležité vedieť svoje zistenia publikovať. V dobe internetu a sociálnych sietí je možností naozaj neúrekom a nemusíme sa spoliehať iba na médiá. Koniec koncov, kto vie lepšie pracovať s internetom, ak nie mladí ľudia.

Nech budete vaše zistenia publikovať akýmkoľvek spôsobom, vždy je potrebné dodržiavať niekoľko základných princípov:

  1. aj zložité zistenia je možné (a potrebné) prezentovať jednoducho,
  2. väčšinou platí, že menej je viac a stručné je lepšie ako obsiahle. Mnoho ľudí si vopred pozrie, aký dlhý je napr. článok alebo video a na základe toho sa rozhodne, či mu bude venovať čas,
  3. aj zložité a neraz nudné témy sa dajú spracovať pútavo (napr. dobré členenie textu, zaujímavé grafy, vizualizácie, štýl písania a pod.),
  4. zistenia by mali byť popisované čo najjednoznačnejšie. Čitateľ si musí z textu odniesť presne to, čo ste ním chceli povedať vy. Text by mal byť preto formulovaný tak, aby neumožňoval viaceré spôsoby interpretácie.
  5. Samozrejme, tieto princípy nesmú byť nikdy použité na úkor profesionality (napr. nesmiete kvôli stručnosti vynechať dôležitý bod zistenia) a môžu sa meniť v závislosti od toho, čo konkrétne publikujete a pre koho je to určené. Ak ste napr. urobili obsiahlu analýzu určenú pre odbornú verejnosť, nie je potrebné, aby bola za každú cenu krátka a jednoduchá.

Publikujte svoje zistenia

Urobte si mediálnu stratégiu, zožeňte kontakty na médiá a udržiavajte pravidelnú komunikáciu s novinármi, píšte blog, komentáre, zorganizujte tlačové besedy...

Nezabúdajte, že súčasťou každej dlhodobo úspešnej mediálnej stratégie je poskytovanie korektných informácií a vytrvalosť.

Ako napísať blog

Tipy od Tomáša Bellu:

Ako dobre využiť sociálne siete

Urobte svoj web viditeľným