Jednorázová prezentácia nestačí - robte kampaň

Využite svoju kreativitu naplno. Snažte sa zaujať nielen obsahom, ale aj formou prezentácie. Inšpirovať inými projektami a organizáciami sa môžete v sekcii Inšpirujte sa.

Sekcia Publikujte/zdieľajte obsahuje návody, ako využívať web na dlhodobé vedenie kampaní.