Malý pes Možno vás to prekvapí, ale ani strážne psy nie sú vševediace. Preto je dobré poznať organizácie, ktoré môžu byť prospešné pri práci watchdogera. Často je užitočné vedieť, že sa danou oblasťou zaoberá aj niekto iný. Môže nám totiž pomôcť, poradiť, nasmerovať naše ďalšie kroky, jednoducho povedané, posunúť nás vpred.

Aliancia Fair-play

www.fair-play.sk
 • Watchdogová mimovládna organizácia, ktorá sa pozerá politikom a verejnej správe na prsty a odhaľuje prípady porušenia zákona, etických princípov, zlého využitia verejných peňazí.
 • Na webovej stránke nájdete veľké množstvo inšpiratívnych prípadov, či výsledkov investigatívy a „watchdogingu“, linky na kampane organizácie...
 • Prevádzkuje Datanest - najrozsiahlejšiu slovenskú databázu o tom, kam tečú verejné peniaze (tendre, dotácie, eurofondy, granty atď.) a kto o nich rozhoduje, či rozhodnutia ovplyvňuje (volené funkcie, manažment vládnych a verejných úradov, komisie, poradcovia, sponzori politických strán atď.).
V databáze môžete voľne vyhľadávať, komentovať dáta, ale aj si jednotlivé tabuľky stiahnuť a pracovať s nimi.

Občan, demokracia a zodpovednosť

www.oad.sk
 • Zaoberá sa najmä ochranou ľudských práv, bojom proti diskriminácii, zvyšovaniu vymožiteľnosti práva atď.
 • Poskytuje právnu pomoc v oblasti antidiskriminácie
 • V rubrike Publikácie je k dispozícií množstvo kníh, publikácií, brožúrok z najrôznejších spoločenských oblastí s dôrazom na ľudské práva (niektoré je možné priamo stiahnuť)

Transparency International Slovensko

www.transparency.sk
 • Ide o národnú pobočku medzinárodnej mimovládnej organizácie Transparency International
 • Venuje sa predovšetkým transparentnosti a korupcii vo verejnom sektore
 • Rovnako sa zaoberá aj verejným obstarávaním, problematikou eurofondov
 • Poskytuje protikorupčné vzdelávanie pre rôzne skupiny obyvateľstva
 • Prevádzkuje Právnu protikorupčnú poradňu; k dispozícii je aj on-line kontaktný formulár.

Via Iuris – Centrum pre práva občana

www.viaiuris.sk
 • Poskytuje právnu pomoc v oblastiach verejnej kontroly moci, odstraňovania korupcie, práva na informácie, prístupu k súdom atď.
 • V rubrike Publikácie je možné nájsť nielen praktické príručky pre občanov, ale aj odbornejšie ladené publikácie

Nadácia Charty 77 – advokácia ľudských práv

www.charta77.sk
 • Nadácia Charty 77 prevádzkuje občiansku poradňu, poradňu pre mimovládne organizácie a dokonca aj poradňu pre študentov.
 • Občianska poradňa poskytuje bezplatné právne poradenstvo predovšetkým v oblasti ochrany ľudských práv; funguje aj ako on-line poradňa.

Centrum právnej pomoci

www.legalaid.sk
 • Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je zľahčiť prístup k spravodlivosti tým občanom, ktorí nemajú peniaze na právnu pomoc.
 • Informácie o oblastiach, v ktorých je poskytovaná právna pomoc a informácie o požiadavkách, ktoré treba spĺňať na priznanie právnej pomoci nájdete na úvodnej stránke.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

www.soi.sk
 • Je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu.
 • Pre spotrebiteľov aj pre podnikateľov poskytuje poradenstvo.
 • Upozorňuje na nebezpečné výrobky.
 • Prevádzkuje systém ECHO - informácie od spotrebiteľov o nebezpečenstve výrobkov.

sťažnosti.sme.sk

www.staznosti.sme.sk
 • Portál sťažnosti.sme.sk je akýmsi virtuálnym spotrebiteľským priestorom, ktorý ponúka informácie pre spotrebiteľov ako postupovať v prípade reklamácií a ďalších sťažností.
 • Ponúka databázu firiem, na ktoré sa spotrebitelia sťažovali, spolu s jednotlivými sťažnosťami a následnými reakciami firiem.
 • Napomáha spotrebiteľom s vybavovaním sťažností, kedy pôsobí ako akási tretia strana v spore, ktorá vytvára priestor na riešenia.
 • Umožňuje priamo cez webstránku pridať novú sťažnosť.
 • V spolupráci s organizáciou Transparency International Slovakia umožňuje podať podnet Právnej protikorupčnej poradni.

Priatelia zeme–CEPA

www.priateliazeme.sk
 • Činnosť tejto mimovládnej organizácie je rozdelená do troch vetiev – verejný záujem vs. Verejné financie; smerom k udržateľnému rozvoju; smerom k spoločenskej spravodlivosti
 • V sekcii Publikácie ponúka na stiahnutie veľké množstvo publikácií a materiálov.
 • Organizácia hľadá Informátorov, ktorí majú informácie o nekalých praktikách, klientelizme, korupcii atď.

Greenpeace

www.greenpeace.org
 • Mimovládna organizácia zameraná na ochranu životného prostredia.
 • Ak má watchdoger pocit, že by rád prispieval k záchrane Zeme, Greenpeace na svojej internetovej stránke ponúka široké množstvo dobrovoľníckych aktivít.

Slovak Press Watch

spw.blog.sme.sk
 • Projekt mimovládnej organizácie INEKO, ktorý sa zaoberá prácou novinárov – kvalitou, objektívnosťou a etikou médií.

MEMO 98

www.memo98.sk
 • Mimovládna organizácia zaoberajúca sa mediálnym monitoringom.