Via Iuris - Centrum pre práva občana

 

Pre širokú verejnosť

Právo pre neprávnikov

Ako sa rodí zákon
Legislatívny proces a právo občana v ňom

Čo nie je tajné, je verejné

Korupcia - choroba a protilátky
Príručka aktívneho liečiteľa

Zhromaždenia, demonštrácie, mítingy
Právny radca zvolávateľa a účastníka verejného zhromaždenia

Petície: Výzvy, námety a sťažnosti vo verejnom záujme

Ako založiť občianske združenie
Sprievodca jednoduchými i zložitými problémami vzniku občianskeho združenia

Poškodil vás štát?
Možnosti náhrady škody spôsobenej štátnymi orgánmi

Priame akcie od A do Z
Protestné akcie občanov a ich právne súvislosti

Účasť občanov na územnom plánovaní

Účasť občanov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Účasť občanov v územnom a stavebnom konaní

 

Odborné publikácie

Verejná kontrola verejnej moci

Európske súdne inštitúcie

Princíp subsidiarity v rozhodovaní súdov

Prieťahy v súdnom konaní: Príčiny a riešenia

Prístup k spravodlivosti - Bariéry a východiská 1

Prístup k spravodlivosti - Bariéry a východiská 2-3

ODZ - Občan, demokracia a zodpovednosť

Právo na informácie

Čo (ne)vieme o diskriminácií

Zhromaždenia

Neviditeľná menšina

Občan a demokracia

TIS - Transparency International Slovensko

Štúdie Transparency International Slovensko

 

Publikácie v angličtine

Why whistleblowing works and what congress must do about it

A Comparative Analysis of Whistleblower Protection

Whistleblowing at Work. Ethical and Juridical Issues.

Whistleblowing - Guide and Model Policy