O projekte

Watchdog manál pre školy je súčasťou projektu spolufinancovaného z finančného mechanizmu, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ prehlbovať a skvalitňovať napĺňanie politických práv.

Manál prináša inšpiráciu, prezentuje využiteľné nástroje, tipy na ich využitie a odporúčania pre komunikáciu navonok. Je určená predovšetkým pre prednášajúcich na školách, ktorých sa načrtnutá tematika týka.