Zhrnutie

V roku 2009 sme monitorovali poslanecké kancelárie vybranej polovice poslancov Národnej rady. Sústreďovala sa na hospodárnosť využitia peňazí daňových poplatníkov, možný konflikt záujmov a neetické konanie poslancov.

Pri monitoringu sme využili zákon o slobodnom prístupe k informáciám, verejne dostupné zdroje na internete, vyhľadávač google a rôzne iné nástroje verejnej kontroly.

Podrobne o monitoringu poslaneckých kancelárií...