Zhrnutie

Primátor Trenčína Juraj Liška (SDKÚ) kúpil luxusné Audi od firmy, ktorú vlastnil sponzor strany SDKÚ.

Hrozba konfliktu záujmov a zneužívania verejnej funkcie sa nevzťahuje iba na uprednostňovanie blízkych osôb (rodina, priatelia atď.), ale často je prepojená aj na osoby (firmy) spojené napr. s politickou stranou, záujmovou skupinou a pod.

Tento prípad zároveň poukazuje aj na možné spôsoby, akými sa dá z otvoreného a férovo nastaveného inštitútu verejnej súťaže urobiť inštitút, ktorý bude „slúžiť“ iba vybranému uchádzačovi a znevýhodňovať iných. Prípad ako taký neposkytuje žiadne dôkazy o možnej korupcii, ale určite poskytuje dostatok dôkazov o tom, že analyzovaná verejná súťaž neprebehla férovo a ani výhodne pre mesto.

Pri pátraní boli využité: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, expertné stanovisko, databázy Aliancie Fair-play, ponuka firmy Audi.

Podrobne o nákupe limuzíny od streníckeho sponzora...