Zhrnutie

Ilustratívny prípad poukazuje na konflikt záujmov v samospráve mesta Banská Bystrica, ktorý si zástupcovia mesta ani neuvedomujú, ani ho nechcú riešiť. Porovnávaním všetkých faktúr, ktoré mesto Banská Bystrica vystavilo v rokoch 2002 – 2004, náš spolupracovník zistil, že dodávateľmi mesta sa stali aj poslanci mestského zastupiteľstva a hodnota nimi dodávaných služieb dosiahla za skúmané obdobie vyše 200 miliónov korún. Poslanci mesta sú však osobami s vysoko nadštandardným vzťahom k mestu, úradu, pracovníkom a majú nadštandardné informácie o plánoch mesta, rozpočte, komisiách, verejných obstarávaniach a podobne. Byť poslancom a zároveň aj dodávateľom mesta preto skrýva konflikt záujmov a poskytuje poslancom – podnikateľom nenáležitú výhodu oproti iným podnikateľom.

Išlo o piatich poslancov za stranu Smer a KDH, ktorých mená a adresy sme získali z webovej stránky Banskej Bystrice a spojenie s firmami sme overili v obchodnom registri. Jeden z poslancov dokonca podnikal priamo s mestom vo firme, kde mali oba subjekty podiel.

Podrobne o obchodoch mesta s firmami mestských poslancov...